ToelichtingWat zijn gidsmodellen?


We willen toegroeien naar een groep van 10 gidssteden, één voor elk landschapstype. Vanuit het gidsmodel kan naar deze stad worden doorverwezen, die als voorbeeld kan dienen van een gebiedsspecifieke klimaatagenda. En ook als indicatie welke kaarten en achtergrondsmateriaal voor een agenda noodzakelijk zijn.
We zoeken gemeenten die gidsstad willen worden, die zich op deze wijze als klimaatstad willen profileren. En die bij de samenwerking willen leren van een groep experts van overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven.