Klimaatbestendige stad & regio

    Gidsmodel stuwwal    Inleiding

    Stuwwallen zijn relatief hoge heuvels in het zandlandschap, opgestuwd door het landijs in de voorlaatste ijstijd. Ze vormen markante en recreatief belangrijke onderdelen van het Nederlandse landschap, zoals Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. Kenmerkend zijn de grote hoogteverschillen, de hellingen met droge dalen en de sprengenbeken.

    • De uitgebreide toelichting van het gidsmodel vindt u hier in pdf (105 kB)
    • Via de tabs bovenaan de pagina bekijkt u verschillende gidsmodellen van de regio of stad