Klimaatbestendige stad & regio

    Gidsmodellen van de Natuurlijke Alliantie    Inleiding

    De Nederlandse duinenkust vormt het overgangsgebied tussen land en zee. Duinenkusten komen voor van de Waddeneilanden tot de Zeeuwse eilanden. Ooit werden ze vrijwel alleen onderbroken daar waar rivieren in zee uitmondden. Door de stijging van de zeespiegel zijn de zeegaten ontstaan. Alle kusten met dijken vallen in het gidsmodel Zeekleigebied of IJsselmeerpolders. Maar ook de Hondsbossche en Pettemerzeewering zijn onderdeel van het gidsmodel Kust.