Klimaatbestendige stad & regio

    Gidsmodel Droogmakerij    Inleiding

    Droogmakerijen zijn drooggelegde meren in het veen. Deze meren zijn ontstaan door afslag van veen als gevolg van golfwerking in open water in turfwinninggebieden. De meren werden destijds zo groot dat zij een bedreiging vormden voor de bewoners van de veengebieden in West-Nederland. Daarnaast was er door de bevolkingsaanwas steeds meer behoefte aan nieuwe landbouwgrond. De eerste droogmakerijen dateren uit de 16e eeuw. Het maaiveld van de diepste droogmakerijen in Nederland ligt op circa 6 m onder NAP. Droogmakerijen zijn bekend vanwege hun sterk rationele en symmetrische blokverkaveling. Droogmakerijen komen voornamelijk voor in Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland. De uitgebreide toelichting kunt u

    • Via de tabs bovenaan de pagina bekijkt u verschillende gidsmodellen van de regio of stad