studenten achter laptop

Wat zijn gidsmodellen?

Gidsmodellen zijn:

  • beeldschema’s die dienen als hulpmiddel bij samenwerking
  • suggesties voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling
  • te gebruiken bij het zoeken naar ruimtelijke klimaatadaptatie
  • uitgewerkt voor 10 landschappen van Nederland

Lees meer over de ‘Opzet en opbouw van de gidsmodellen’

kaart van Nederland

Wat heb ik aan gidsmodellen?

Gidsmodellen:

  • verbeelden bodem en ondergrond, op regionaal en stadsniveau.
  • structureren het ontwikkelproces: van bodem/ondergrond naar regio naar stad.
  • concrete maatregelen zijn aangegeven
  • geven suggesties voor onderliggende principes

Lees meer over de ‘Principes van de gidsmodellen’

workshop

Gidsmodellen 3.0

In opdracht van het RVB (Rijksvastgoedbedrijf) is voor het landschapstype Dekzand een prototype ontwikkeld voor de nieuwe generatie gidsmodellen.

Lees meer over het prototype

Verbeelding van gidsmodellen

De gidsmodellen geven in een schets de bodem en ondergrond van verschillende landschapstypen weer. De gidsmodellen zijn theoretische modellen. In de praktijk zijn er veel voorbeelden te vinden die inspiratie geven, of juist laten zien hoe schadelijk het kan uitpakken als men geen rekening houdt met bodem en ondergrond. Een aantal foto’s zijn verzameld op: www.fotobankna.nl

TG011Glimmen2015