gmgidsmodel

Wat zijn gidsmodellen?

Gidsmodellen zijn:

 • beeldschema’s die dienen als hulpmiddel bij samenwerking
 • suggesties voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • te gebruiken bij het zoeken naar ruimtelijke klimaatadaptatie
 • uitgewerkt voor 10 landschappen van Nederland

Lees meer over de ‘Opzet en opbouw van de gidsmodellen’

landschapstypen in Nederland

Wat heb ik aan gidsmodellen?

Gidsmodellen:

 • verbeelden bodem en ondergrond, op regionaal en stadsniveau.
 • structureren het ontwikkelproces: van bodem/ondergrond naar regio naar stad.
 • concrete maatregelen zijn aangegeven
 • geven suggesties voor onderliggende principes

Lees meer over de ‘Principes van de gidsmodellen’

workshop

Gidsmodellen als tool

Gidsmodellen zijn een tool bij de methode van de ‘Natuurlijke Alliantie’. De methode ‘Natuurlijke Alliantie’ stimuleert de interdisciplinaire samenwerking bij duurzame klimaatadaptatie. Leidraad bij de ‘Natuurlijke Alliantie’ is:

 • eenheid van bodem, water en groen
 • samenwerking vanaf het begin
 • inbreng van regionale gebiedsspecialisten cruciaal

Ga naar de website van de achterliggende methode
 Fotobank Natuurlijke Alliantie

De gidsmodellen worden door sommige mensen als abstract ervaren. De fotobank helpt om de plaatjes, principes en maatregelen te verduidelijken. De site heeft foto’s met betrekking tot inspiratie, schadebeelden en bloopers.


De volledige toelichting op de Gidsmodellen

Op dit moment is een 'kale' tekstversie beschikbaar van de rapportage. Deze wordt de komende tijd opgewerkt en uitgebreid tot een publicatie. STOWA overweegt om deze publicatie te gaan uitbrengen. De tekstversie kunt u hiernaast downloaden.


Verbeelding van gidsmodellen

De gidsmodellen geven in een schets de bodem en ondergrond van verschillende landschapstypen weer. De gidsmodellen zijn theoretische modellen. In de praktijk zijn er veel voorbeelden te vinden die inspiratie geven, of juist laten zien hoe schadelijk het kan uitpakken als men geen rekening houdt met bodem en ondergrond. Een aantal foto’s zijn verzameld op: www.fotobankna.nl