Klimaatbestendige stad & regio

    Gidsmodel IJsselmeerpolder    Inleiding

    Tot het gidsmodel IJsselmeerpolder behoren de jonge droogmakerijen in het IJsselmeer. De oudste IJsselmeerpolder (toen nog Zuiderzee) is de Wieringermeer (1930) daarna volgde de Noordoostpolder (1942) en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (1957/1968). De polders zijn ontstaan door drooglegging van de voormalige Zuiderzee. De IJsselmeerpolders liggen 2,5 tot 5 m onder NAP. Binnen de droogmakerijen liggen de oude voormalige eilanden Wieringen, Urk en Schokland.Kenmerkend zijn het open landschap en de rechte rationele verkaveling. Gemalen zorgen voor de afwatering van deze poldergebieden. Zij wateren af op het IJsselmeer/Markermeer of op de Randmeren. Het grondgebruik in de IJsselmeerpolders is voornamelijk akkerbouw

    • Via de tabs bovenaan de pagina bekijkt u verschillende gidsmodellen van de regio of stad