Heuvelland

Inleiding

landschap met de Geul

Inleiding

Het heuvelland, ook wel het krijt-lösslandschap genoemd, is te vinden in het zuidelijke deel van de provincie Limburg. Het glooiende landschap met heuvels tot circa 300 m hoog wordt gekenmerkt door een afwisseling van bossen, -akkers, weilanden en boomgaarden. Het is gevormd door heffing en plooiing van dikke kalksteenlagen en rivierafzettingen, als gevolg van spanningen in de aardkorst. De Maas en haar zijrivieren hebben dit landschap versneden en mede door verticale bodembeweging langs breuken zijn terrassen ontstaan. In de laatste ijstijden is hierover een pakket löss afgezet. In dezelfde periode zijn in de hellingen van de terrassen diepe dalen ingesneden door afstromend smeltwater. Het verspoelde materiaal, een mengsel van löss, terrasgrind en kalksteen, is als puinwaaiers op lagergelegen terrassen en in dalen afgezet. Het heuvelland is een van Nederlands oudste landschappen en daardoor rijk aan sporen van menselijke bewoning en archeologische vindplaatsen onder andere uit de Romeinse periode. Dit komt ook tot uiting in de vele mergel, grind en zandgroeves in het gebied.

  • Via de tabs bovenaan de pagina bekijkt u verschillende gidsmodellen van de regio of stad.
  • De toelichting op het gidsmodel Heuvelland is te downloaden (pdf 100 kB)