Drents Plateau Regio
Gidsmodel Drents Plateau


Deze tekst moet nog worden aangepast. , ook wel het krijt-lösslandschap is te vinden in het zuidelijkste deel van Zuid-Limburg. Kenmerk van het landschap is een afwisseling van bossen, heidevelden, akkers, weilanden en boomgaarden. Dominant in het landschap aanwezig zijn de mergelwinningen. Het landschap is ontstaan in de ijstijd en door overspoeling door de zee, waardoor er kalklagen ontstonden. Verweringslagen met veel vuursteen ontstonden doordat de regen de kalk gedeeltelijk en plaatselijk oploste. Het voedselrijke löss ontstond doordat de wind er blies. Deels is dit weer weggesleten door riviertjes.
Hellingbossen bevinden zich deels op de hellingen van de heuvels.
Lees meer over het landschap (73 kB)

Urgentie

  • Waterstagnatie op heuvelland
  • wateroverlast in beekdalen door snelle oppervlakkige afstroming
  • bodemerosie doorafstromend regenwaterwater: modderstromen
  • daardoor ook afstroming nutriënten (belastende fosfaten), löss heeft geen organische stof van zichzelf
  • Wateroverlast


Startpagina Gidsmodellen